Broumovsko Osobně

Unikátní výstava Orbis Pictus Play míří do Broumova.
Neobvyklý výtvarný a kulturní počin mezinárodního charakteru, za jakým se běžně cestuje do velkých metropolí (proběhla například v Praze, New Yorku, Bruselu, Florencii a jinde), v dohledné době zakotví v Broumově. Pod názvem Play Broumovsko bude možné rozsáhlou výstavu navštívit v areálu textilních závodů VEBA a. s. od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015.
Play Broumovsko navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Od roku 2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě. Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a biskupský vikář Václav Malý.
Play Broumovsko to není jen výstava, ale také soutěž s názvem 99 + 1 Broumovsko oSOBnĚ. Cílem je podpora regionu v hranicích chráněné krajinné oblasti. Každý návštěvník výstavy obdrží brožuru s herním plánem. V regionu u podnikatelů, na turistických cílech, při práci s neziskovými organizacemi a dalších aktivitách bude získávat jednotlivé samolepky do soutěže a plnit svou hrací kartu. Motivací pro objevování a putování regionu bude pro soutěžící lákavá hlavní výhra – osobní automobil.
Play Broumovsko je pilotním projektem tohoto typu v regionu mimo velká města a je pro nás všechny velkou výzvou. Díky finanční podpoře partnera projektu Karla Janečka mohou všichni žáci mateřských, základních a středních škol Královéhradeckého kraje navštívit s pedagogickým doprovodem výstavu zdarma. Velké poděkování patří vedení a pracovníkům textilních závodů VEBA a. s., jejichž mimořádně velkorysý přístup a pomoc umožňuje výstavu přímo v Broumově realizovat. Čeká nás jedinečný rok, během kterého si, jak tajně doufám, budeme všichni společně hrát, putovat a objevovat Broumovsko“, řekla Markéta Hanušová, koordinátorka výstavy a soutěže Play Broumovsko. „Chceme do výstavy a soutěže zapojit co nejvíce regionálních subjektů, přihlásit se se svým nápadem nebo aktivitou může úplně každý. Vítáme všechny nápady a těšíme se na spolupráci“, dodala Markéta Hanušová.
Výstava přináší také kulturní a doprovodné programy, workshopy nebo koncerty. Sledujte aktuální informace v tisku a na stránkách www.playbroumovsko.czPlay Broumovsko mění náš život k lepšímu, zapojte se i Vy.