O prázdninách se v rámci Roku české hudby uskuteční v teplickém kostele p. Marie Pomocné na Kamenci a v kostelech ve Vernéřovicích, Božanově a v Polici nad Metují varhanní koncerty pana Vladislava Šikuta. Festival Varhanní léto 2014 je zařazen do soutěže Play Broumovsko.

Varhanní koncert na Broumovsku

Varhanní koncert na Broumovsku