mhff

Počítejte s tím, že ve dnech 27. – 30. srpna bude v Teplicích nad Metují husto. V těchto dnech se totiž uskuteční 32. ročník horolezeckého filmového festivalu. Více informací najdete na www.horolezeckyfestival.cz.

Pro letošní rok pořadatelé připravili několik změn týkající se parkování a stanování během festivalu. Nejvýraznější novinkou je zákaz stanování v městském parku a parkování v centru. Místo toho pro návštěvníky připravili několik náhradních možností, kde se dá stanovat a parkovat bezplatně a na dostatečném prostranství tak, aby centrum a park zůstaly volně průjezdné pro zásobování, záchranáře a další důležitou dopravu. Na náměstí a některých dalších označených komunikacích bude zákaz stání i zastavení. Do městského parku platí zákaz vjezdu. Všechna prostranství na parkování a stanování budou označena a zde je k dispozici plánek pro ty, kteří se chtějí připravit předem. Na komunikacích budou pracovníci, kteří vás v případě nejasností navedou na nejbližší vhodné místo. Dbejte, prosím, jejich pokynů a respektujte uvedené informace tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. Plochy na parkování – za školou (louka vpravo u komína) – velký prostor pro desítky aut; dále tradičně na kluzišti; u koupaliště pod Pensionem Metuje; u pošty na parkovišti a na travnatém pásu proti Kavárně Astra (vpravo před poštou ze směru od Police n/M). Plochy na stanování – na koupališti, za Sportcentrem; za školou u parkoviště (louka vpravo kolem komína) a proti poště v Lesoparku. Toalety budou umístěny v blízkosti všech stanovacích i parkovacích ploch.